Svineproduktionen
Markbrug
- Energipil
- Årets gang
- Høst 2009
- Galleri
Skovbrug
Udlejning
Medarbejdere
Ledige stillinger
Køb og salg
 

Piledyrkning - dyrkning af energipil

Toftegaard har i foråret 2011 plantet 35 ha. med energipil, der er ekstremt hurtigvoksende, økologisk og CO2-neutral. Aftager af energipil er kraftvarmeværker.
 
For at tilberede jorden til energipil skal den pløjes, harves og tromles, og derefter plantes pilestiklingerne med en plantemaskine. Pilestiklingerne plantes på rækker med 80 cm mellem rækkerne og 74 cm mellem planterne i rækken.  Det er meget vigtigt at holde pilekulturen ren for ukrudt. Det kan gøres ved sprøjtning med pesticider eller mekanisk ved raderensning. Pilekulturen skal tilføres gødning, som kan være i form af slam fra et kommunalt rensningsanlæg, gylle fra et animalsk husdyrbrug eller kunstgødning.

I første vækstår plantes pilen i foråret og i efteråret skæres den af, typisk med en brakpudser. Dette gøres for, at pilen i det følgende forår skyder flere skud fra bunden. Pilen høstes enten hvert 2. eller hvert 3. år i hele kulturens levetid. Den høstes om vinteren ved brug af en finsnitter. Efterfølgende læsses pileflisen på en lastbil som transporterer det til et kraftvarmeværk. På kraftvarmeværket bruges flisen som fyringsmateriale på linje med kul og olie.

Hvorfor energipil?

I dag er der stor fokus på miljøet og vedvarende energi, både fra politikere og fra samfundets side. Derfor er der fokus på landbruget og dets påvirkning af miljøet, og på det potentiale, der ligger i, at landbruget kan blive en del af den fremtidige energileverance. Landbruget er stærkt påvirket af finanskrisen, og svineproduktionen belastes yderligere af et dårligt bytteforhold mellem foderpriser og afregningspris på svin. Derfor kan energiproduktion være et muligt alternativ.

Formålet med dyrkning af energipil er, at øge virksomhedens indtjeningspotentiale, samt at sprede risikoen over flere produktionsgrene, og samtidig optimere arbejdsforbruget i markdriften, fordi pilekulturen har andre terminer for pasning og høst, end de andre afgrøder.
Ved tilplantning af energipil andre steder i Danmark har man erfaring med, at det giver føde og skjul til flere vildtarter, og at antallet af dyr og fugle stiger ift. de intensivt dyrkede områder.  Vi kan ikke vide med sikkerhed, om det samme vil ske på vores 35 ha., men der en begrundet forventning, da disse arealer ikke adskiller sig fra det øvrige landbrugsland i Danmark. En stigning af vildt levende dyr vil være til glæde for både naboer i området og for naturelskere generelt.

 
 
 
Toftegaard | v⁄ Søren Platz | DK-6621 Gesten | Tel. +45 7555 7553 |