Svineproduktionen
- Revsinggård
- Kærholm
- Rodbjerggaard
- Modtagelse af smågrise
Markbrug
Skovbrug
Udlejning
Medarbejdere
Ledige stillinger
Køb og salg
 

Svineproduktion - Kærholm

Vi producerer 10.000 stk. slagtesvin om året. Smågrisene vejer ca. 34 kg ved indsættelse og ca. 105 kg. når de bliver leveret til slagteriet. Smågrisene kommer henholdsvis fra Toftegård og fra en anden sobesætning.

Grisene bliver fodret med vådfoder, og det foregår på den måde, at vi i foderladen har et antal siloer og tanke, hvor råvarerne/ fodermidler bliver opbevaret.

Fra råvarersiloerne– og tankene er der ført rør ind til blandetanken. Blandetanken er forsynet med et kraftigt rørværk som rører alle råvarerne sammen til en homogen fodersuppe.

I fodercomputeren er der indtastet de forskellige foderblandinger som grise skal have, og tidspunkterne for fodringerne.

Fodercomputeren
”bestiller” så råvarerne fra de forskellige siloer og tanke, til blandekaret, hvor alt bliver rørt sammen, inden det pumpes ud til grisene. Råvarer er eks. sojaskrå, korn, valle, gærfløde, melprodukter, vand, mineraler og vitaminer.
 
 
 
Toftegaard | v⁄ Søren Platz | DK-6621 Gesten | Tel. +45 7555 7553 |