Svineproduktionen
Markbrug
Skovbrug
Udlejning
Medarbejdere
Ledige stillinger
Køb og salg
 
Om Bæredygtigt landbrug
Landsforeningen for Bæredygtigt landbrug vil igennem en aktiv indsats med faglig og saglig argumentation, påpege urimeligheder og begrænsninger i produktionsforhold i dansk landbrug.
Foreningen vil gå i spidsen for et bedre dansk landbrug med vilkår på lige med vore nabolande.
 
Formålsparagraf :
Gennem en aktiv indsats med faglig og saglig argumentation, påpegning af urimeligheder og begrænsninger i produktionsforhold, at forbedre et bæredygtigt Dansk Landbrugs indtjening.
 
Vi og de øvrige medlemmer mener at,
 • dyrkningsrestriktionerne i "Grøn Vækst" er én stor misforståelse
 • landbruget allerede overholder EU's nitrat- og vandrammedirektiv
 • indsatsen målrettes der hvor den største effekt opnås bedst, hurtigst og billigst
 • regeringen er ved at ødelægge økonomien i Dansk landbrug!
 • Dansk Landbrug skal kompenseres for hver krone som "Grøn Vækst" koster landbruget
 • Grøn Vækst vil udpine jorden og efterlade en fattig jord til vore efterkommere

Målsætning:
 • Vi skal have afskaffet de økonomisk belastende dele af Grøn Vækst.
 • Vi skal sikre os mod nye indgreb.
 • Vi skal have afskaffet skatter og afgifter, der belaster erhvervet økonomi i forhold til vore konkurrenter.

Stærke visioner for landbruget

Foreningen for Bæredygtigt Landbrug vil være en stor og slagkraftig organisation som vil:
 • bekæmpe byrderne i Grøn Vækst.
 • arbejde for fjernelse af danske særafgifter og begrænsninger.
 • kræve at samfundet selv løser sin del af forureningen.
 • bekæmpe den uretfærdige særlovgivning.
 • kæmpe for balanceregnskaber på ejendomsniveau.
 • at dansk landbrugs udgør 20 % af den samlede eksport?
 • at landbruget står på mål for næsten 180.000 arbejdspladser?
 • at landbruget har halveret udledning af kvælstof til vandmiljøet, uden effekt på iltsvind?
 • at dansk landbrugs bidrag af kvælstof til vandmiljøet er under 10 % af den samlede belastning?
 • at dansk landbrug er blandt de mest miljøbevidste i verden?
 • at for hver hektar landbrugsjord, der laves til vådområder eller braklægges, skal der ryddes 2 hektar natur/regnskov et andet sted i verden?
 • at lukning af landbrug, indirekte vil medføre skolelukninger, besparelser på ældre - og sygdomsområdet, samt ringere uddannelse af unge mennesker?
Se Landsforeningen for Bæredygtigt landbrugs hjemmeside for mere information.
 Tilbage
 
 
 
Toftegaard | v⁄ Søren Platz | DK-6621 Gesten | Tel. +45 7555 7553 |