Svineproduktionen
- Revsinggård
- Kærholm
- Rodbjerggaard
- Modtagelse af smågrise
Markbrug
Skovbrug
Udlejning
Medarbejdere
Ledige stillinger
Køb og salg
 

Svineproduktion - Revsinggård

Vi producerer 5000 stk. slagtesvin om året. Smågrisene vejer ca. 30 kg ved indsættelse og ca. 105 kg. når de bliver leveret til slagteriet. Smågrisene køber vi fra en sobesætning ved Ødis.

Grisene bliver fodret med vådfoder, og det foregår på den måde, at vi har et stort blandekar med rørværk i foderrummet, hvor alle rørene, som går ud til de forskellige råvarer siloer, er ført ind til. I fodercomputeren er der indtastet de forskellige foderblandinger som grise skal have, og tidspunkterne for fodringerne.

Fodercomputeren ”bestiller” så råvarerne fra de forskellige siloer, til blandekaret, hvor alt bliver rørt sammen, inden det pumpes ud til grisene. Råvarer er eks. sojaskrå, korn, valle, gærfløde, melprodukter og mineraler og vitaminer.

 
 
 
Toftegaard | v⁄ Søren Platz | DK-6621 Gesten | Tel. +45 7555 7553 |